Insolvence

Insolvenční správce:
+420 376 513 828, insolvence@akhd.cz

Dostali jste se do tíživé finanční situace a nezvládáte plnit své závazky vůči věřitelům? Máte zájem svojí situaci řešit oddlužením (osobním bankrotem)? Kontaktujte naše insolvenční správce, kteří poskytují služby a poradenství klientům v oblasti insolvence a oddlužení.

Způsoby oddlužení

Insolvenční zákon za stanovených podmínek dovoluje řešit tíživou finanční situaci fyzických osob oddlužením.

Oddlužení může probíhat:

  • formou plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  • formou zpeněžením majetkové podstaty

 

Dlužník je oddlužen když:

  1. splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši;
  2. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek;
  3. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Úspěšným splněním oddlužení lze dosáhnout osvobození od placení zbývajících neuspokojených pohledávek věřitelů.

Insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení)

  • s klienty konzultujeme jejich osobní, finanční a majetkovou situaci za účelem posouzení, zda splňují podmínky pro řešení jejich situace oddlužením
  • pomáháme se zpracováním insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení)
  • poskytujeme související služby a poradenství