Právní služby

Advokáti:
+420 376 513 828, advokat@akhd.cz
Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva včetně zastupování klientů v řízeních i mimo řízení, sepisování smluv, návrhů, žádostí a jiných podání a dokumentů, vymáhání a uplatňování nároků aj.

Občanské právo

Rodinné právo

Obchodní právo

advokátní služby

Pracovní právo

Nemovitosti

Sepisování smluv

Vymáhání pohledávek

Trestní právo

Náhrada škody

Právní poradenství