Advokáti: +420 376 513 828, advokat@akhd.cz
 
 
 
Insolvenční správce: +420 376 513 828, insolvence@akhd.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insolvence

 
 
 
Dostali jste se do tíživé finanční situace a nezvládáte plnit své závazky vůči věřitelům? Máte zájem svojí situaci řešit oddlužením (osobním bankrotem)? Kontaktujte naše insolvenční správce, kteří poskytují služby a poradenství klientům v oblasti insolvence a oddlužení.
 
 
 
 

Způsoby oddlužení

 
Insolvenční zákon za stanovených podmínek dovoluje řešit tíživou finanční situaci fyzických osob oddlužením.

Oddlužení může probíhat:
  • formou plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  • formou zpeněžením majetkové podstaty

Dlužník je oddlužen když:
a) splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši;
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek;
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Úspěšným splněním oddlužení lze dosáhnout osvobození od placení zbývajících neuspokojených pohledávek věřitelů.
 
 
 

Insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení)

 
  • s klienty konzultujeme jejich osobní, finanční a majetkovou situaci za účelem posouzení, zda splňují podmínky pro řešení jejich situace oddlužením
  • pomáháme se zpracováním insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení)
  • poskytujeme související služby a poradenství
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náš tým insolvenčních správců

 
JUDr. Josef Šťastný
JUDr. Marek Šťastný